<cite id="bjaiW"><option id="bjaiW"><address id="bjaiW"></address></option></cite><p id="bjaiW"></p><link id="bjaiW"><small id="bjaiW"><figcaption id="bjaiW"><map id="bjaiW"><tr id="bjaiW"><td id="bjaiW"><dfn id="bjaiW"><video id="bjaiW"></video></dfn><ol id="bjaiW"></ol></td></tr></map></figcaption></small></link><button id="bjaiW"><figcaption id="bjaiW"><i id="bjaiW"></i></figcaption></button><td id="bjaiW"><figure id="bjaiW"><meter id="bjaiW"><input id="bjaiW"></input></meter></figure></td>

  1. <var id="bjaiW"><label id="bjaiW"></label></var>

   <cite id="bjaiW"></cite><area id="bjaiW"></area>
   1. <abbr id="bjaiW"><hgroup id="bjaiW"><blockquote id="bjaiW"><abbr id="bjaiW"></abbr></blockquote></hgroup></abbr><figure id="bjaiW"><del id="bjaiW"><col id="bjaiW"></col><select id="bjaiW"></select></del><embed id="bjaiW"></embed><acronym id="bjaiW"><option id="bjaiW"></option></acronym><fieldset id="bjaiW"></fieldset><dd id="bjaiW"></dd></figure><link id="bjaiW"><input id="bjaiW"></input></link>
    ?

    当前位置: 首页 > 古诗考题 >

    刘长卿《送蔡侍御赴上都》阅读答案

    来源:海博学习网 www.exam58.com    发布时间:2020-03-31 23:06
    送蔡侍御赴上都①
    唐 刘长卿
    迟迟立驷马,久客恋潇湘。
    明日谁同路,新年独到乡。
    孤烟向驿远,积雪去关长。
    秦地看春色,南枝不可忘。
    【注】①上都:古代对京都的通称,这里指长安。②南枝:语出《古诗十九首.行行重行行》“胡马依北风,越鸟巢南枝”句。
    13.    这首诗共有几个字押韵?正确的一项是(  )(1分)
    A.  两个  B.三个  C.四个  D.五个
    14.  以下评价适合用于本诗的一项是(    )(2分)
    A. 细密委婉  B.雄奇瑰丽  C.清新质朴  D.明快俊逸
    15.    本诗是怎样书写临别情感的?请结合具体内容加以赏析。(5分)

    参考答案
    13.(1分)C
    14.(3分)A
    15.(5分)答案示例:本诗首联直接抒情(直抒胸臆),直接描写送别画面,“迟迟”既描摩出诗人立而不行的情态,表现了离别之难。(评分说明:手法:借景抒情(对应第三联)、用典(对应第四联)2分,情感:1分)


    文章标签: 写景   送别   离别   春色   积雪   孤烟  
    相关阅读:

    陆龟蒙《别离》阅读答案及赏析
    张若虚《春江花月夜》原文翻译赏析及阅读答案
    《题金陵渡》《相见欢?金陵城上西楼》阅读答案对
    李白《下终南山过斛斯山人宿置酒》阅读答案附赏析
    贺知章《回乡偶书》阅读答案及赏析
    王昌龄《听流人水调子》阅读答案及翻译赏析

    有帮助
    (0)
    ------分隔线----------------------------
    ?